Ammar Kahvić rođen je 31. jula 2004. godine. Srednju frizersku školu završio je u Sarajevu…